Read more about the article Pulau Penyengat Talabul Ilmu
Kitab Pelajaran Islam dan Raja Muhammad Yunus Ahmad Riau, mudirMadrasah al-Mu’allimin di Pulau Penyengat dalam Pelajaran Islam, bilangan 2, keluaran bulan Rabiulawal 1358. (sumber: koleksi aswandi syahri)

Pulau Penyengat Talabul Ilmu

Masa-masa gemilang aktivitas talabul al-ilmu (mempelajari hal-ihwal agama Islam) sepanjang abad ke-19 di pulau itu, digambarkan dengan baik oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis

0 Comments
Read more about the article Roesidijah (Club) Riouw P. Penjengat
Sampul Surat: Contoh sampul surat resmi perkumpulan Roesidijah (Club) Riouw P. Penjengat tahun 1896, koleksi Aswandi Syahri. (foto: aswandi Syahri)

Roesidijah (Club) Riouw P. Penjengat

Roesidijah (Club) sudah sepatutnya dicatat sebagai sebuah organisasi modern yang tertua di Indonesia. Mengapa? Jika dilihat dari susunan pengurusnya, perkumpulan ini sudah terstruktur sebagaimana ....

0 Comments
Read more about the article Bertandang Ke Istana Sultan Lingga di Pulau Penyengat  Tahun 1904
Pemandangan ruang tamu (kamar tamoe) yang dilengkapi dengan perabotan, patung, dan vas bunga di istana Sultan Lungga, Sultan Abdulrahman Muazamsyah di Pulau Penyengat. Dimuat dalam majalah Bendera Wolanda tahun 1911 (foto: dokumentasi aswandi syahri)

Bertandang Ke Istana Sultan Lingga di Pulau Penyengat Tahun 1904

Tulisan Henri Borel adalah laporan pertama yang ditulis orang Eropa tentang ‘rahasia’ di dalam istana Sultan Lingga di Pulau Penyengat.

1 Comment

Memasak Kenduri Jamak Pulau Penyengat

Setiap tahun pihak pengurus Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat membuat hal yang sama, kenduri ‘arwah’ jamak. Jamak di sini menyatakan lebih dari satu atau banyak. Jadi mendoakan seluruh arwah di Pulau Penyengat. Wabil khusus almarhum Sultan, Raja, dan Syekh.

0 Comments